Ochrana osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami. Nepřebíráme odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány údaje potřebné k tomuto vyhodnocení. K vyhodnocování návštěvnosti jsou využívány nástroje třetích stran - společnosti Google - Google Analytics a  nástroj AWstats. Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a neshromažďujeme o Vás žádné další osobní údaje, pokud jste k tomu nedal(a) souhlas. Vytvořením objednávky a registrací emailové adresy pro zasílání sdělení dáváte souhlas se zpracováním všech vyplněných osobních údajů a uložení dat o objednávce.

Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Náš poskytovatel připojení k internetu, který také zaznamenává údaje, tyto údaje zaznamenává na vlastní zodpovědnost a je vázán předpisy o důvěrnosti. Nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Stránky využívají cookies za účelem usnadnění opětovného procházení těchto stránek.

V případě změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.