Omezení provozu

Dopravní opatření na komunikaci Bubenská

V souvislosti s pracemi na podepření mostu v Bubenské ulici bude od 9. do 24. února pro automobilovou dopravu uzavřeno ve směru z centra severní předpolí Hlávkova mostu.

Objízdná trasa povede po komunikacích: nábřeží Kpt. Jaroše a Dukelských hrdinů.

Od 11. února do 22. února bude přerušen provoz tramvají v úsecích Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Dělnická (pouze v uvedeném směru) a Těšnov – Vltavská (obousměrně). Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Share: